حالمون خوب نیست اصلا...نه جسمی و نه روحی!!!! کاش بهتر میخوابیدین...تو دیبا...کاش تا نیکا میخوابید یه جیغ بنفش نمیکشیدی و بیدارش نمیکردی ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 19 بازدید
خرداد 91
2 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
5 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
6 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
5 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
5 پست
خرداد 89
4 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
3 پست
اسفند 87
2 پست