پست های ارسال شده در آبان سال 1389

حالمون خوب نیست اصلا...نه جسمی و نه روحی!!!! کاش بهتر میخوابیدین...تو دیبا...کاش تا نیکا میخوابید یه جیغ بنفش نمیکشیدی و بیدارش نمیکردی ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 18 بازدید